Услуги

УСЛУГИ

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЦЯЛОСТЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРАНА НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Данъчни консултации

Предлагаме данъчни, счетоводни и трудово – правни консултации. Имаме дългогодишен опит в решаването на казуси от различно естество.Работим и с известни външни консултанти, юристи и одитори.

Еднократни счетоводни услуги

Всяка една от услугите, включена в абонаментното обслужване, може да бъде извършена еднократно и за външни клиенти, които към настоящия момент нямат сключен договор с нашата компания.

Он-лайн / електрони / услуги

Електронни фактури през онлайн базирана програма
Електронно подаване на разходни фактури, банка и документи за персонала, чрез собствен акаунт в нашата база данни.

Правни услуги

Изготвяне на всички видове договори;
Правна помощ по предстоящи, текущи и сключени сделки;
Становища по възникнали правни проблеми

Пълно счетоводно обслужване

Обработка и осчетоводяване на счетоводни документи.Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС, VIES декларации, Интрастат, ТРЗ персонал и други.

Регистрация на фирми

Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписвания, регистрации в НОИ, НАП, Общини и в Атенция за защита на личви данни. 

Анкета

Анкета

Бихте ли платили онлайн услуга:
17
Не при никакви условия
44
Да
39
Да, всяка услуга си има цена