Пълно счетоводно обслужване

Пълно счетоводно обслужване

Стандартния пакет от счетоводни услуги включва:

- ежемесечна обработка на документи,
- ежемесечно информиране на управителя за основните показатели, отразяващи състоянието на фирмата,
- по избор - предоставяне на допълнителна информация,
- изготвяне на необходими документи, отнасящи се до НАП, НОИ, НСИ и други институции включително и частни,
- изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП
- изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори
- необходими контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции,
- подаване на документи в гореизброените институции (фирмата ни непрекъснато усъвършенства дейността си и за по-голяма ефективност използва електронен подпис)
- изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ
- годишно счетоводно приключване
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация
- провеждане на ревизии
- данъчна защита и консултации
- обслужване на клиенти по системата Интрастат
- други
Допълнителна такса :
- Обявяване на ГФО в Търговски регистър:  60,00 лв. ( еднократно в годината).
- Годишно приключване – една месечна такса

Стартиращи фирми

Цена
50-150 лв.

Предназначен за стартиращи фирми които са в процес на организация на бъдещата си дейност. Т.е. генерират основно разходи и липсват приходи. Също е приложим за фирми които имат минимална дейност през годината или са преустановили дейност                                                                                             

Ценова листа - минимални цени - в сила от 01.01.2024 г.

Вид на услуга

Фирми нерегистрирани

Фирми регистрирани

 

по ДДС

по ДДС

Счетоводна обработка
до 20 документа

50,00 - 110,00

150,00

 

Услуги и Търговия

Цена
110 - 650лв.

Счетоводна къща „МИЛАДО“ предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Ние залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент, като например: фризьори; преводачи; обущари, часовникари; дизайнери; ремонт на битова техника, лекари , зъболекари, фитнес инструктори, програмисти на свободна практика. 

Ценова листа - минимални цени - в сила от 01.01.2024 г.

Вид на услуга

Фирми нерегистрирани

Фирми регистрирани

 

по ДДС

по ДДС

Счетоводна обработка
до 20 документа

70,00 - 110,00

150,00

Счетоводна обработка
от 21 до 50 документа

120,00 - 170,00

270,00

Счетоводна обработка
от 51 до 80 документа

180,00 - 260,00

360,00

Счетоводна обработка
от 81 до 100 документа

270,00 - 350,00

420,00

Счетоводна обработка
от 101 до 130 документа

360,00 - 400,00

510,00

Счетоводна обработка
от 131 до 160 документа

410,00 - 460,00

650,00

Посочените цени се увеличават в зависимост от документо-оборота, броя на дейностите, брой на дълготрайните активи, броя на складовите номенклатури, търговските обекти, броя на банковите - левови и валутни сметки и използването на POS-терминални устройства.

Увеличение на цената с 30% от базовата за работа с валутни сметки, внос-износ, ВОД, ВОП, тристранни операции.

Цената е за една банкова сметка, при откриване на следваща, цената се увеличава с 20%, а при интернет банкиране, месечната такса се увеличава със 100,00 лв. месечно.

Цената на счетоводно обслужване при документооборот по-голям от 160 бр. се договоря индивидуално с клиентите.

* Документи са: фактура, ПКО, РКО, отчет продажби, платежни документи, банкови извлечения, счетоводни справки, стокови и складови разписки, авансов отчет, заповед за командировки др.

 

За да Ви направим индивидуална ценова оферта, моля, изпратете ни запитване.