Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Миладо ООД извършва следните услуги, свързани с регистрация на фирми и преобразуване:

- Избор на правно организационна форма;
- Регистрации – съдебна, данъчна, в НСИ и в НОИ;
- Дружествени договори, учредителни актове, устави;
- Договори за управление;
- Промени в актуалното състояние;
- Преобразувания на търговци;
- Прехвърляне на дружествени дялове;
- Прекратяване и ликвидация.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Цена
216

Колко ще Ви струва ако регистрирате фирмата си сами


1.Държавна такса в Агенцията по вписванията за регисрация на ЕООД/ООД - 110 лв.
2.Формуляри предоставени от нас – 50 лв
3.Нотариална такса - 6 лв
4. Банкови такси - 10 лв
Такса запазване на име - 40 лв

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Цена
171

Колко ще Ви струва ако НИЕ регистрираме дружеството Ви:

1.Държавна такса в

Агенцията по вписванията за регисрация на ЕООД/ООД - 55лв.

2. Такса за изготвяне на документи от правоспособен юрист - 100 лв. -

3. Нотариална такса - 6 лв

4. Банкови такси - 10 лв.

Защо да регистрирате дружеството си чрез нас:

  - Спестявате време в попълване на документи и подаване на гише в АВ

  - Документите се изготвят от адвокат с опит, който ще Ви консултира каква форма дружество да регистрирате / ЕООД, ООД, ЕТ/

  - Спестявате 50 лв държавна такса за запазване на име

  - Всичко се извършва ОНЛАЙН и отнема не повече от 10 мин

  - Предложението ни е валидно за клиенти от цялата страна

Предлагаме регистрация на фирми ЕТ, ЕООД и ООД за клиенти на територията на цялата страна.

Регистрирайте фирма с Нас само в няколко лесни стъпки, за 10 минути.

За да Ви направим индивидуална ценова оферта, моля, изпратете ни запитване.