Библиотека

Библиотека

Полезни източници-информациони портали

Институции Други полезни източници Икономически сайтове
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА VIES - потвърждение на номер по ДДС БАНКОВ РЕЧНИК - БАНКОВИ ТЕРМИНИ
АГЕНЦИЯ ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ Бюлетин на съобщенията по чл.32 от Д О П К БИЗНЕС РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА - БИЗНЕС ТЕРМИНИ
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Данъчно – осигурителен календар БНБ - Валутни курсове
КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ДАКСИ - Нужната информация за бизнеса
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Нормативна уредба – ДАНЪЦИ ЕKON.BG - Изключително богат финансово ориентиран портал
Национална Агенция по приходите Справка здравни осигуровки ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЧНИК - ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕРМИНИ
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА Формуляри НОИ МОИТЕ ПАРИ - Българския финансов пътеводител
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Формуляри по ЗЗЛД ОДИТ ИНФО - Всичко за счетоводството