Choose a Language:
ФИНАНСИРАНИ СЕКТОРИ

logo22_1.jpg

От менюто по долу , изберете дейността, която развива или ще развива в бъдеще фирмата Ви, за да направите бърза справка по коя програма може да кандидатствате за финансирането й. Това са първоначални насоки. Ако изпитвате затруднение да разберете къде точно може да кандидатствате моля да ни се обадите за да предоставим допълнителни разяснения. Тел. за справки : 02 928 60 10

ФИНАСИРАНИ СЕКТОРИ

1. ПРОИЗВОДСТВО

2. ИНОВАЦИИ

3. УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ

4. СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

5. ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО

Търси в документи