Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
27-12-2010 13:21
Публикувани са данъчните декларации за доходите и фирмените печалби

Електронни формуляри на данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица и тази за корпоративните данъци вече са достъпни в рубриките

ДАНЪЦИ --> Документи за изтегляне --> Документи за физически лица

ДАНЪЦИ --> Документи за изтегляне --> Документи за юридически лица

Образците могат да се попълват електронно, да се разпечатат и да се подадат в НАП по пощата или лично. От 3 януари ще заработи и електронната система за подаване на подоходни декларации по Интернет с електронен подпис. В края на януари ще бъде пусната в експлоатация и услугата за попълване на декларации с баркод, при ползването на която всички изчисления се извършват напълно автоматично и грешките са изключени.

Публикувани са и служебните бележки за изплатени доходи, както и справката за извънтрудови правоотношения, които ще са нужни на счетоводители в първите дни на новата година. 

Източник: НАП
Търси в документи