Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
09-11-2010 13:40
Средната заплата за третото тримесечие е 638 лв.

Средната работна заплата през третото тримесечие на този година намалява с 0,3 процента спрямо периода април-юни до 638 лв., съобщават от НСИ. През за юли, август и септември тя е била съответно 637, 630 и 649 лева.

Най-голямо намаление на средната заплата е регистрирано в сектора на финансовите и застрахователни дейности – с 8,7 процента, следвано от това при операциите с недвижими имоти – с 3,4 на сто.

Най-голямо нарастване на средната заплата през третото тримесечие на 2010-а спрямо второто тримесечие се наблюдава в дейностите селско, горско и рибно стопанство - със 7,8 на сто, и транспорт, складиране и съобщения - с 4,2 процента.

През третото тримесечие средната заплата нараства с 9,4 на сто спрямо същия период на предходната година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 34,8 на сто, и професионални дейности и научни изследвания - с 18,8 процента.

Най-високо е средното месечно възнаграждение в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1377 лева, следвано от тези при финансовите и застрахователните дейности - 1294 лева и  в сферата на създаването и разпространението на информация, творчески продукти, далекосъобщения” - 1283 лева.

Най-нископлатени са били работещите в хотелиерството и ресторантьорството – 422 лева, следвани от хората на служба в сферата на административните и спомагателните дейности – 441 лева, и  в търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството – 491 лева.

Търси в документи