Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
27-09-2010 15:08
2400 чиновници дължат 2,4 млн. лв. на държавата

Общо 2428 държавни служители имат над 2,4 млн. лв. задължения към държавата под формата на неплатени глоби към различни институции като КАТ,  РИОКОЗ, митници, съдилища, общини и др. Анализите на НАП сочат, че най-многобройните задължения са от глоби към КАТ, но най-големите в абсолютна сума са от данъчни и митнически ревизионни актове.

От понеделник НАП започва да изпраща съобщения до различните министерства и ведомства, с които да ги уведоми, че техни служители имат непокрити задължения към държавата. В тези писма ще бъде даден срок от 14 дни към служителите на съответното ведомство за доброволно плащане на задължението. Ако това не се случи и при условие, че задължението е само едно, както и ако до момента съответният държавен служител не е получавал друго съобщение, то той ще получи и персонална покана за плащане. Ако и след това недобросъвестният служител не покрие своето задължение, то от НАП обещават да си го удържат от заплатата му.

Инициативата на НАП за събиране на стари дългове от глоби стартира с проверка на задълженията на служителите в агенцията в началото на 2010 г. Тогава стана ясно, че около 400 данъчни не са си платили глобите към КАТ, както и задължения за данък сгради и такса смет. След като изпълнителният директор на агенцията Красимир Стефанов ги прикани публично обаче, всички  служители се издължиха в срока за доброволно плащане.

Отговорността за събирането на тези дългове до края на 2009 г. беше на Агенцията за държавни вземания, но глобите не бяха събирани ефективно. Припомняме, че от началото на 2010 г. Агенцията за държавни вземания се вля в НАП. С това в приходното ведомство премина събирането на неплатените в срок глоби. След промяната всеки клиент на НАП, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски, задължително се проверява за неплатени глоби към различни държавни институции.  Удостоверенията за платени данъци и осигуровки се изискват от много държавни органи по различни поводи – например за участие в обществени поръчки, при кандидатстване за банков кредит, при издаването на разрешителни за оръжия и много други.

От агенцията за приходите припомнят, че глобите, наложени на граждани от различни институции, се плащат в установените от закона срокове пред съответния държавен орган.  Неплатените навреме глоби се изпращат в НАП, едва след като не бъдат внесени в срок по сметката на съответния публичен взискател.

Източник: НАП
Търси в документи