Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
07-09-2010 17:16
Отлична оценка за НАП от срещата на ръководителите на данъчните администрации в ЕС

 

Българската Национална агенция за приходите има една от най-активните позиции в ЕС за подобряване на събираемостта на данъците в условията на криза. Това бе общата оценка на провеждащата се днес в Талин, Естония, среща на ръководителите на данъчните администрации на 27-те държави-членки на Европейския съюз. Основната тема на срещата са мерките, които членките на Общността могат да предприемат за намаляването на недекларираните доходи и печалби в условията на криза.

Изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов представи подхода на българските данъчни власти за редуциране дела на сивата икономика. Той съобщи, че в приходната агенция има специализирано звено за анализ на риска, с помощта на което се идентифицират онези икономически сектори, за които съществува значителен риск от укриване на данъци и осигуровки, за да се насочи контролният ресурс на НАП към тях. Стефанов представи и специализирания ресор за борба с данъчните измами, чиято съвместна работа с МВР, ДАНС и Прокуратурата е предотвратила за последната година данъчни злоупотреби за над 1 млрд. лв. Директорът на НАП разказа и за проекта за свързване на касовите апарати на търговците със системите на приходното ведомство, както и за пакета законодателни предложения за ограничаване на сивата икономика, който са подготвили експертите на НАП. В изложението на Стефанов намериха място и множеството контролни мерки срещу физически и юридически лица като например ревизиите на собственици на скъпи имоти и автомобили, проверките по Черноморието, инспекциите на популярните поп и фолк изпълнители и други.

„Удовлетворен съм от тази международна оценка. Тя е резултат на усилията на целия близо осем хиляден екип на НАП, на който благодаря. Несъмнено кризата, освен прекия негативен приходен ефект, създава и допълнителни проблеми заради влошаването на данъчната дисциплина. При такива обстоятелства засилването на контролните действия, включително санкциониране с пълната тежест на закона, е подходящ инструмент за повишаване на приходите”, коментира от Талин изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Източник: НАП
Търси в документи