Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
07-09-2010 12:32
Когато купите нов автомобил от Евросъюза, дължи се ДДС в България
Ако сте си купили нова кола от ЕС имате определени задължения в България, напомнят от Пресцентъра на НАП. Какви са те, кой автомобил е нов, според Закона за ДДС, дължите ли данък и къде трябва да го платите - това са част от въпросите, на които дава отговор новата брошура, която издава НАП. Брошурата ще се разпространява в подразделенията на „Пътна полиция" в страната.

При ревизии за 1 година инспектори от НАП са начислили допълнително над 2 млн.лв. ДДС и 535 хил.лв. лихви на 198 фирми и граждани, които са си купили нови автомобили от ЕС. От ревизиите станало ясно, че една от основните причини за недекларирането и невнасянето на ДДС, е това, че собствениците на автомобилите не знаят своите задължения. Според европейското и българското законодателство, когато български фирми и граждани купуват нов автомобил в страна от ЕС, те дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват колата. Това задължение се отнася и за лицата, които не подлежат на регистрация по Закона за ДДС по общия ред. Това са физиечските лица, държавните органи и органите на местното самоуправелине, болниците , училищата.  Всички те декларират пред НАП покупката на ново превозно средство от друга държава-членка на Европейския съюз. Декларацията може да се получи от всеки офис или териториална дирекция на НАП, както и да се изтегли от сайта на приходната агенция - www.nap.bg.

Срокът за подаване на декларацията е до 14-то число на месеца, следващ месеца, в който данъкът е станал изискуем. До същата дата трябва да се внесе и данъкът за автомобила.

Търси в документи