Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
30-03-2009 14:56
Връщане на данъци от чужбина
Нова услуга на Миладо ......

НОВО !!!

Уважаеми посетители и клиенти на сайта на Миладо, водени от непрекъснатия стремеж да разширяваме сферите на обслужване в нашата компания имаме удоволствието да Ви съобщим, че вече бихте могли да възстановите своите данъци, ако сте живели и работили в чужбина. Ние ще Ви съдействаме за: Попълването на данъчната Ви декларация, нейното подаване и връщането на данъците Ви. За различните държави има следните изисквания :

І. САЩ
Възстановяване на данъци от САЩ
Всеки, който работи в САЩ, плаща до четири вида данъци върху доходите си : федерален данък, щатски данък, федерални социални осигуровки FICA и местен данък.
Според данъчните власти в САЩ около 80% от данъкоплатците си възстановяват данъците, плащани в САЩ, когато подадат данъчна декларация. Клиентите ни си възстановяват данъци средно в размер на USD 800.
- Ако сте работили в САЩ, то е добра идея да поддържате актуално данъчното си положение. Данъчните служби в САЩ са много строги, така че трябва винаги да си подавате данъчна декларация, за да избегнете ненужни проблеми при следващо кандидатстване за виза за САЩ..
- Ако сте временно пребиваващ, който е работил в САЩ, Вие сте задължен по закон да си подадете данъчна декларация, ако сте спечелили повече от USD 3500 през 2008 г. или USD 3650 през 2009 г.

Нашият Лицензиран Счетоводител(CPA) Ник Колигрис и неговият екип от счетоводители разглеждат и подписват всички данъчни декларации, за да бъде осигурена тяхната 100%-ова съгласуваност с данъчните и имиграционни закони в САЩ . Ние също така Ви Гарантираме да Ви върнем максималната законово възможна сума от данъка, платен в САЩ .

ІІ. Англия
Възстановете надвнесените си данъци в Англия : плащате 22% данък общ доход върху доходи над £2231 и 40% върху доходи над £34,600.

- Ако сте PAYE (Pay as You Earn) работник (работите с трудов договор), като например рецепционист или учител , Вашият работодател удържа този данък от заплатата Ви .

- Ако сте self-employed ( самоосигуряващ се ), като например подизпълнител в строителството , Вие сте отговорни да подадете данъчна декларация .
МИЛАДО ООД може да Ви помогне да си подадете данъчна декларация или да Ви възстанови надвнесения данък . Средната сума на възстановен данък , който ние организираме , е £963 за работещи като PAYE и £1453 за самоосигуряващи се клиенти .
Нашите данъчни специалисти проверяват всеки отделен случай , който ние обработваме , за съгласуваност със законите и дължими суми , преди да пратят документите до данъчните служби в Англия , за да гарантират най – бързото, максимално законово възможно възстановяване на данъци.

ІІІ. Канада
Всички работещи в Канада, независимо дали работят на договор или са самоосигуряващи се, плащат между 15 и 29% подоходен данък, изчислен по брутното им възнаграждение.

Вие също може да възстановите данъците си от Канада, поради следните причини:

  1. Работили сте само част от данъчната година
  2. Работили сте на различни места или сте имали допълнителна работа
  3. Плащали сте допълнителни такси, свързани с обучение

Клиентите ни получават средно по $750 възстановен данък от Канада.
Често нашите клиенти се притесняват дали е нужно да подават данъчна декларация. Нашият опит показва, че това е необходимо, особено в случаите когато планувате отново да работите или да посещавате Канада.

ІV. Ирландия
Работейки в Ирландия, вие плащате 20% подоходен данък на доходи до €35,400 и 41% при доходи над тази сума, като освен подоходни данъци, вие плащате и пенсионни и социални осигуровки.
Средният размер на възстановен данък от Ирандия на клиенти е €840.
- Ако работите на трудов договор, като PAYE (Pay as You Earn), като например рецепционист или учител, вашият работодател ще удържа данъци и социални и здравни осигуровки от вашата заплата.
- Ако сте самоосигуряващ се, или в случай, че имате някакви доходи, освен работата си като работник на трудов договор, вие сте длъжни сами да подавате данъчната си декларация , както и да декларирате всичките си приходи.
Нашите данъчни експерти проверяват внимателно всяка една данъчна декларация за съвместимост с данъчните закони, както и за всякакви задължения от минали периоди, за да да ви осигурят най-бърз процес и максимална легална сума на възстановени данъци.

V.  Австралия
Над 90% от хората, които подават данъчните си декларации за възстановяване на данъци от Австралия получават данъците си обратно! Ние подаваме около 20,000 Австралийски данъчни декларация всяка година, а средният размер на възстановен данък е AU$2500!
Миладо предлага и авансово данъчно възстовяване, което означава, че няма нужда да чакате докато данъчните власти одобрят данъчната ви декларация- получавате парите си незабавно във вашата банкова сметка.
Миладо ви помага да върнете парите си лесно и бързо!
Освен възстановяването на подоходния данък, вие също може да си върнете и пенсионните осигуровки, като тук възстановената сума достига $600-$5000!
Сертифицираният данъчен агент Джон Комино и неговият отден проверяват всяка една данъчна декларация на клиенти на Мирадо и я подават към данъчните власти, като следят за нейната законосъобразност. Данъчните агенти на Миладо гарантират максимална сума на възстановения данък от Австралия.


 

 

Търси в документи