Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
17-08-2010 13:42
НАП започва проверка на фирми, получили услуги от ЕС
Националната агенция за приходите /НАП/ започва проверка на фирми, декларирали, че са получили услуги от Европейския съюз на стойност 175 млн. евро, като в същото време тези сделки не фигурират в декларациите на европейските им контрагенти, съобщиха от ведомството. Разминаванията са засечени от системата VIES при съпоставяне на VIES-декларациите на фирмите от ЕС и данните от ДДС-декларациите на българските им контрагенти, уточняват от приходната агенция

Най-големи разминавания на обема на предоставените и получени в България услуги са установени при сделки с Холандия - над 10 пъти, Италия – повече от шест пъти, и Германия – над три пъти. Това означава, че родните фирми са декларирали в пъти повече платени услуги на европейски контрагенти, отколкото самите те са обявили в своите VIES-декларации.

Разминаването в данните от българските фирми и европейските им контрагенти ще се проверява от НАП съвместно с данъчните администрации от държавите - членки на ЕС, тъй като има основателни съмнения за загуби от ДДС и корпоративен данък чрез деклариране на фиктивни сделки. Част от разликите вероятно се дължат и на промяната в правилата за определяне на мястото на изпълнение на доставки на услуги в рамките на ЕС. Според новите изисквания от 1 януари 2010 г., когато услугите се предоставят на фирма, регистрирана по ДДС, мястото на доставката на услуги е там, където клиентът е установил своята дейност. Тоест, ако европейска фирма доставя услуга на българска, която е регистрирана по ДДС, данъкът се начислява в България, а не както беше в общия случай до 1 януари 2010 г. – в страната на доставчика, допълват от агенцията.

По повод на разминаванията от НАП са изпратени запитвания за конкретни български фирми до данъчните администрации на страните членки на ЕС, за да се уточни реалността и вида на доставените услуги, както и причините за разликите.

От 01.01.2010 разминаванията при вътреобщностните сделки със стоки и услуги се засичат в много по-кратки срокове. Обменът на ДДС информация между страните членки в ЕС сега това става на един месец, а не както беше по-рано – на три месеца.

Източник: НАП
Търси в документи