Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
17-08-2010 13:28
Направени са промени в разпределението на ваучерите за храна

На интернет страницата на Министерството на финансите е публикувана информация относно новия режим на разпределение на ваучери за храна.


Информацията ще се актуализира периодично, поради спецификата на новия режим.


Ваучери за храна


Източник: НАП
Търси в документи