Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
17-08-2010 13:13
НАП запорира банкови сметки по интернет

Публичните изпълнители на НАП вече запорират банкови сметки по интернет. Служителите на функция „Събиране” на приходната агенция изпращат по електронен път, подписани с електронен подпис, запорните съобщения до банките. Новият начин на налагането на тази обезпечителна мярка стартира пилотно в  София, Варна и Пловдив. Над 1000 души с просрочени задължения за данъци и осигуровки от трите региона получиха запор на банковите си сметки след изпращане на запорно съобщение с електронен подпис.


Запорът върху банковата сметка е една от принудителните обезпечителни мерки, които НАП налага, заради невнесени в срок данъци и осигуровки. Друга подобна мярка е запор върху работната заплата. Сред собствеността, която подлежи на запор, заради задължения към хазната, са движимите вещи – лични и служебни автомобили, селскостопанска техника, яхти и т.н. Освен да ги запорират, инспекторите от НАП, могат и да ги продадат на търг, в случай че некоректните данъкоплатци отказват да внесат просрочените си задължения. Запори могат да бъдат наложени и върху оборотните стоки на фирмите и върху бъдещи плащания към тях. Публичните изпълнители често налагат и възбрани върху недвижимите имоти на длъжниците. Изброените обезпечителни мерки се налагат тогава, когато са изчерпани всички други възможности да бъдат събрани натрупаните и неплатени данъци и осигуровки.


Прилагането на новия начин на запориране на банковите сметки ще продължи. Предстоят преговори за разширяване на кръга на банките, с които НАП ще работи по новия начин.

Източник: НАП
Търси в документи