Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
03-08-2010 16:43
Специална регистрация на търговците, извършващи вътреобщностни сделки в Румъния

От 01.08.2010 г. в Румъния действа нова система за регистрация на местните търговци, извършващи вътреобщностни сделки. Всички румънски фирми, неподали предварително заявление за извършване на вътреобщностни сделки,  са били автоматично дерегистрирани по ДДС в информационната система VIES от 1 август 2010, но само за целите на сделките в Общността.

В тази връзка НАП съветва всички български фирми, извършващи вътреобщностни доставки до Румъния да се уверят във валидността на ДДС номерата на своите контрагенти преди осъществяване на доставката, чрез сайта на НАП или на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Ако идентификационния номер по ДДС на румънския контрагент се окаже невалиден, то българският търговец следва да напомни на своя клиент да се свърже с Румънската Национална агенция на данъчната администрация за регистрация за търговия в Общността, така че да стане видно в системата VIES, че ДДС номера му е валиден. При невалиден идентификационен номер за целите на ДДС на контрагента от ЕС, българския търговец следва да начисли стандартната ставка на ДДС от 20% при извършване на вътреобщностна доставка към този контрагент.     

Източник: НАП
Търси в документи