Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
28-06-2010 17:27
Денонощен данъчен контрол на стоковите тържища

От вчера НАП започна денонощни наблюдения на осемте най-големи тържища за селскостопанска продукция в страната. Данъчни служители съвместно с МВР, ще проверяват всеки камион, който влиза или излиза на територията на борсите. За целта на входа и на изхода на тържищата ще има временни контролно-пропускателни пунктове, където инспектори от НАП и полицаи ще следят за контрабанден внос и укриване на продажби. Причината за проверките е масовото укриване на обороти от търговията със селскостопанска продукция.

Присъствието на инспектори на НАП по стоковите тържища ще продължи до края на лятото. Целта е  да се проследи движението на стоката от нейния внос до реализацията й на пазара, както и да се установи дали търговците отчитат реалните обороти от търговията си. Данъчните ще следят също за произхода на стоките, които се продават на тържищата, както и за това дали се издават необходимите документи за покупко-продажба. Освен това инспекторите на НАП ще проверяват данните, описани в митническите декларации за внос на стоките и протоколите за покупка на продукция от земеделски производители.

Проверката на данъчните ще се осъществява чрез т. нар. постоянно наблюдение. Това е подход, при който служителите на НАП се легитимират и присъства в търговския обект през целия работен ден в продължение на дни или седмици. Досегашната практика на НАП показва, че в дните на наблюдение оборотите на търговците се увеличават от пет до сто пъти. Продължителното наблюдение дава право на НАП да докаже по време на ревизия, че отчетените в присъствието на инспектор обороти са реални и да се поиска плащането на данъци за укрити обороти в миналото.

Миналогодишните проверки на НАП на стоковите тържища показаха, че най-честите нарушения са свързани с неиздаване на документ за продажба, както и липса на документи за произход на стоката. Тогава инспекторите установиха също, че някои от работниците на борсата работят без трудови договори.

В първия ден на данъчните проверки на тържищата в Бургас доведе и до затварянето на една борса. Непосредствено след началото на проверките в морския град снощи, по-голямата част от търговците в една от големите борси за селскостопанска продукция са затворили обектите си и са напуснали тържището. Според инспекторите на НАП Бургас това е ясен знак за това доколко се спазват данъчните изисквания.

Източник: НАП
Търси в документи