Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
21-06-2010 15:27
НАП и Главна инспекция по труда започват съвместни проверки

Инспектори на Националната агенция за приходите и  на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА”ГИТ”) започват съвместни проверки в цялата страна. Комбинираните екипи ще следят дали се спазват трудовото, данъчното и осигурителното законодателство. Според статистически данни на двете институции множество фирми декларират, че съкращават служители, но те продължават да работят нелегално. Друг масов проблем е, че се полага труд без да е сключен трудов договор или трудовият договор е прикрит с граждански. Съвместен екип от двете институции вече извършва анализ на данните от трудовите договори, регистрирани в НАП. Заедно НАП и ГИТ ще идентифицират онези рискови браншове и дружества, които да бъдат подложени на проверка. Туристическият бизнес също ще бъде проверяван, съвместни контролни действия предстоят в идните няколко седмици по цялото Черноморие, съобщават още от двете агенции.

Инспекторите на НАП ще проверяват дали за всички работещи в дадено предприятие са начислени и внесени дължимите осигурителни вноски и данъци.Освен това служителите на НАП ще следят за укриване на обороти и за спазването на счетоводните изисквания от търговците.

 Анализите на ИА „ГИТ” за последните 9 месеца сочат, че случаите, в които работници полагат труд без да е сключен трудов договор, са се увеличили двойно. Санкцията за работодателя, който допуска служители да работят за него без надлежно сключен трудов договор е 15 000 лв. за всяко лице. Освен това глоби в размер до 10000 лв. ще налага НАП за укриване на обороти, а на некоректните фирми ще бъдат възложени и данъчни ревизии.

Припомняме, че сигнали за данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 begin_of_the_skype_highlighting              0700 18 700      end_of_the_skype_highlighting на цената на градски разговор от цялата страна. За нарушения на трудовото законодателство можете да сигнализирате на телефона на  ГИТ 0700 17 670 begin_of_the_skype_highlighting              0700 17 670      end_of_the_skype_highlighting. 

„За никого не е тайна, че по време на туристическия сезон се извършват много данъчни, осигурителни и трудови нарушения. Обединяваме усилията на институциите, за да сме по-ефективни, а и да подобрим дисциплината”, каза по повод съвместните проверки изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Източник: НАП
Търси в документи