Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
15-06-2010 09:00
Служебна ликвидация се задава за 15% от фирмите след 1 януари 2011

След 1 януари 2011 г. се очаква започване на процедури по служебна ликвидация на около 15% от българските фирми, заяви в интервю  председателят на правната комисия в Народното събрание Искра Фидосова (ГЕРБ). Тя е сред участниците в работната група за промени в Закона за търговския регистър. В същото време около 900 000 фирми все още не са започнали пререгистрацията си, за което разполагат с 6 месеца.

Към процедурата по служебна ликвидация се пристъпва, ако до края на тази година фирмите не се пререгистрат от съдилищата в Търговския регистър. Фидосова уточни, че статистиката е предоставена на работната група от експерти и не претендира за изчерпателност. В същото време тя добави, че държавата ще трябва да поеме значителни разходи за ликвидацията на фирмите.

По думите й сумата ще бъде около 50-60 милиона лева и тя трябва да се предвиди в бюджета за следващата година. Фидосова обясни, че заради големите разходи и тежката процедура се налагат допълнителни промени в Закона за търговския регистър.

От ГЕРБ обмислят да дадат двумесечен срок след 1 януари 2011 г., в който представителите на фирми, подлежащи на служебна ликвидация, сами да влязат в ролята на ликвидатори и да се издължат на своите кредитори.

"Проблемът е, че тези фирми имат имущество и дългове, които са основно към държавата – неплатени данъци и осигуровки. Процедурите по служебна ликвидация в тези случаи са дълги и скъпи. Ние искаме да предотвратим, доколкото може, възможността да се стига до тях. Първоначално експертните оценки за цената на тези процеси тръгнаха от 500 млн. лева, но с предлаганите промени в закона, смятаме, че ще струват 50-60 милиона лева на държавата", заяви Фидосова.

Според нея обаче към този момент никой не може да каже с точност колко фирми ще трябва да бъдат служебно ликвидирани.

Председателят на правната комисия заяви, че се мисли и за облекчена процедура при ликвидирането на т.нар. "кухи фирми".

"При тях може да назначава по един ликвидатор на няколкостотин "кухи фирми". Обмисляме възможност да отменим сканирането на тяхната документацията кухите фирми, а фактическата ликвидация да се установява с едно стандартно удостоверение", допълни тя.

Фидосова гарантира, че промените в Закона за търговския регистър няма да засегнат неговата публичност. Няма да се стигне до скриване на ЕГН-та на собственици на фирми, а ще бъдат свалени лични данни, които нямат отношение към търговската дейност, уточни тя.

"Това е предложение, което дойде от бизнеса. Категорично МВР няма връзка с този закон. Промените ще засегнат само личните данни. При справки в регистъра защо аз трябва да видя адреса на вашето семейство, копието на вашата лична карта, имената на вашата съпруга, на вашите деца, копие на акта ви за граждански брак, домашния адрес, няма логика да ги има", поясни Фидосова.

Управляващото мнозинство обмисля въвеждането на срокове за отстраняване на грешки или непълноти при пренасянето на регистрацията от съдебния в Търговския регистър.

"Сега фирмите се пререгистрират от единия в другия регистър с грешките. Ние смятаме да въведем кратък срок от 7 или 14 дни, през които по инициатива на представителя тези грешки да бъдат отстранени. Таксата за това ще бъде значително по-ниска, отколкото таксата за изцяло ново производство. Освен това се пести много време и хартия", заяви Фидосова.

Заради очакваното голямо натоварване на Търговския регистър ще бъде предвидено и удължаване на срока с два месеца за внасянето на годишните финансови отчети.

Нова процедура ще има и по отношение на представителството пред регистъра. Фидосова заяви, че ще бъде въведена процедура, чрез които възможност за представителство да бъде дадена още на прокуриста и упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

"Тази процедура ще бъде детайлно изписана в закона, за да не се стига до злоупотреби. Законният представител трябва да получи възможност сам да решава кого да изпрати пред регистъра", съобщи тя.

В закона ще бъде изписана и дефиниция, която да обяснява какво означава "заблуждаващо сходство" при наименованията на фирмите. Ще бъде уточнено колко различни знака или букви трябва да има в имената на фирмите, за да не се стига до пълно подобие. Дефиницията обаче ще важи само за фирмите, които тепърва ще се вписват в регистъра, посочи Искра Фидосова.

Източник: Mediapool
Търси в документи