Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
09-06-2010 17:30
Победителите в „Биг брадър фемили” дължат данъци върху наградите
            Победителите в „Биг брадър фемили” дължат 10% данък върху доходите, както върху сумата от 200 000 лв., така и върху пазарната цена на колата и апартамента, които ще спечелят. Това напомнят от НАП часове преди финала на шоуто.

По закон паричните и предметни награди, които не са изплатени от работодател, са доходи от други източници и се облагат по общия ред. Това означава, че членовете от семейството (без децата), което получи голямата награда, ще трябва да подадат декларация за облагане на доходите до края на април 2011 г.

Наградите трябва да се посочат в Приложение 6 „Доходи от други източници” от декларацията за облагане на доходите, придобити през 2010 г. Всеки член от щастливото семейство трябва да декларира, своята ½ част както от сумата от 200 000 лв., така и от апартамента и колата по пазарни цени. Ако съпругът или съпругата има доходи и от други дейности, като например по трудови или граждански договори, то той или тя трябва да попълни и съответните приложения от декларацията за съответния вид доход.

За щастливото семейство остава и задължението всяка година да си плащат добросъвестно данък сгради, такса смет за придобития имот в София, както и данъка върху новопридобитата кола.

Източник: НАП
Търси в документи