Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
04-06-2010 11:29
НАП започва ревизии на златарите

 

Националната агенция за приходите започва проверки и ревизии на производителите и търговците на златни и сребърни бижута. Контролните действия ще бъдат не само в София и в големите градове, но и в по-малки населени места, като Кърджали, Хасково и Свиленград, където има повече търговци на златна бижутерия. Ревизиите започват след като преди броени дни НАП направи внезапни проверки и се оказа че във всяка трета заложна къща има немаркирани златни бижута.

Задължението да маркират бижутата от благородни метали е на търговците, вносителите и производителите на златните и сребърни накити. Всички златни и сребърни бижута, които се продават или изработват в България трябва да имат държавен печат. Маркирането става в някоя от специализираните лаборатории на НАП, които са в София, Бургас, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Кърджали. Там се изследва съставът на бижутата от благородни метали и получават маркировка, ако отговарят на определени условия. Условията и комплектът документи са поместени в рубриката „Услуги” ---> Маркиране на изделия от благородни метали. Маркировката с държавен печат гарантира качеството на бижутата и дава възможност да се проследи дали данъците върху доходите от продажбата им ще влязат в държавната хазна.

Освен продажбата на немаркирани бижута от благородни метали, има златари, които некоректно водят и счетоводството си. По данни на звеното за анализ на риска в НАП, 58% от златарите не отчитат коректно приходите си. Търговец от  София, например, е „забравил” да осчетоводи 114 кг  злато. Декларираните от него приходи също не съответстват на маркираните количества злато. Негов колега пропуснал да осчетоводи златна бижутерия за  170 000 лева. Оценено е, че годишно в бюджета не постъпват минимум 3 млн. лв. от търговията с бижута от благородни метали.

  

Източник: НАП
Търси в документи