Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
10-02-2009 20:35
Нова услуга на Миладо

НОВО !!!

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че вече можете да намерите всички необходими документи и бланки, договори на български, английски, немски и други езици - за имотни сделки, трудово-правни отношения и бизнес, счетоводен софтуер, документация, бланки и формубяри, необходими пред :

1. Агенция по вписванията
2. Национална агенция по приходите
3. Национален статистически институт
4. Инспекция по труда
5. Комисия за защита на личните данни
6. Общинска дирекция “Местни данъци и такси”
7. Агенция за финансово разузнаване
8. Българска Народна Банка


Счетоводна къща МИЛАДО предлага множество разнообразни дейности, от различни аспекти на счетоводния процес, правно-данъчната защита, недвижими имоти - наеми, покупко-продажби на имоти. Те включват не само счетоводни услуги, а така също и услуги свързани с данъчното облагане, данъчните ревизии, социалното осигуряване, трудовите правоотношения, банкирането, съдействие при наемане или покупка на имот за вашия бизнес.

Счетоводна къща МИЛАДО разширява сферата на обслужване, удовлетворявайки по този начин потребностите на все по-широк кръг от клиенти. Това са дейности свързани с регистрации, вписвания и заличавания на фирми в Търговски регистър, безплатно съдействие както при кандидатстване за кредити на фирми и граждани, така и за възстановяване на данъци от чужбина.

Счетоводна къща МИЛАДО предлага професионално счетоводно обслужване и индивидуален подход към всеки клиент!Работим, за да Ви бъдем полезни!

Търси в документи