Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
23-05-2010 19:50
До 60 дни неплатен отпуск през календарната година без съгласие на работодателя

     Работодателят може да даде на работника неплатен отпуск до 60 дни през календарната година без негово съгласие, в случай на намалена работа на предприятието,предвиждат одобрени от парламентарната социална комисия на първо четене промени в Кодекса на труда, съобщи БТА.
    Мярката е антикризисна и е временна - до края на тази година. Пускането в неплатен отпуск ще става, ако преди това е въведено непълно работно време и през същия период са ползвани мерки за запазване на заетост, финансирани от бюджета или от оперативната програма "Човешки ресурси".
    До 31 декември тази година може да се удължава с още три месеца и периодът, за който се въвежда непълно работно време.
    До края на следващата година периодът, за който работодателят може да възлага на работника или на служителя да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, може да бъде удължен с още 45 календарни дни за една година.
    Периодът на принудителния неплатен отпуск или на намалено работно време се считат за осигурителен стаж. Платеният отпуск, който се полага на работника, трябва да се ползва през годината, най-много по производствени причини могат да се прехвърлят десет дни от годината за следваща година, за да се ползват, предвиждат промените. Платеният отпуск трябва да се ползва в съответствие с утвърден график през календарната година, за която се полага. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск, когато той е поискан по график, освен ако ползването му е отложено по предвидения ред. График ще се прави и за ползването на старите отпуски.
    През тази година не се предвиждат пари за представително облекло за работниците и служителите. На ведомствата, които вече са ги купили, ще им бъде удържана сумата по други пера, обясни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
    Той представи мотивите на законопроекта за промяна на Кодекса на труда. Вносител на промените е Министерския съвет.
    Депутатите одобриха и промени в Кодекса за социално осигуряване, според които първите три дни от отпуска по болест ще се плащат по 70 на сто от работодателя до края на тази година. След четвъртия ден плащането се поема от НОИ в размер на 80 на сто.
    Управителят на НОИ Христина Митрева каза, че откакто тече дискусията за "болничните", данните показват, че те са намалели за април.
    Министър Тотю Младенов се надява промените да влязат в сила от 1 юли.

Търси в документи