Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
19-05-2010 18:46
ЕК стартира онлайн процедура за консултации за случаи на двойно данъчно облагане в ЕС

 Европейската комисия стартира онлайн процедура за консултации на бизнеса и физическите лица за случаи на двойно данъчно облагане в ЕС. Събраните материали ще бъдат обобщени в доклад. ЕК ще предприеме мерки за изготвяне на процедури за предотвратяване на двойното данъчно облагане в ЕС.

 На посочените по-долу линкове ще можете да посочите реални примери за случаи на двойно данъчно облагане; да дадете препоръки. за представители и експерти (данъчни консултанти, лобисти, кантори и др.):

http://surveys.publications.europa.eu/formserver/taxud_expert http://surveys.publications.europa.eu/formserver/taxud_corporate.htm http://surveys.publications.europa.eu/formserver/taxud_individual.htm

 Консултациите се провеждат до 30 юни 2010 г.

Търси в документи