Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
31-12-2009 00:17
Процент на осигуровките през 2010 г.

I. Държавно обществено осигуряване:

1. фонд "Пенсии":

1.1. преди 01.01.1960 г. - общ процент е 16, като 8.9 % за сметка на работодателя и 7.1 % за сметка на осигуреното лице. За работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 (военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност), както и за следователите по Закона за съдебната власт - 19 на сто, като 11.9 % за сметка на работодателя и 7.1 % за сметка на осигуреното лице. За самоосигуряващо се лице 16 %.

1.2. след 31.12.1959 г. - общ процент е 11, като 6.1 % за сметка на работодателя и 4.9 % за сметка на осигуреното лице. За работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 (военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност), както и за следователите по Закона за съдебната власт - 14 на сто, като 9.1 % за сметка на осигурителя и 4.9 % за сметка на осигуреното лице. За самоосигуряващите се лица 11 %.

2. фонд "Общо заболяване и майчинство" - общ процент 3.5, като 2.1 % за сметка на работодателя и 1.4 % за сметка на осигуреното лице.

3. фонд "Безработица" - общ процент 1, като 0.6 % за сметка на работодателя и 0.4 % за сметка на осигуреното лице.

4. фонд "ТЗПБ" - процента е от 0.4 до 1.1 в зависимост от кода на икономическата дейност като изцяло е за сметка на работодателя.

ДОО преди 01.01.1960 г. - общ процент 20.5, като 11.6 % е за сметка на работодателя и 8.9 % за сметка на осигуреното лице. За работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 (военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност), както и за следователите по Закона за съдебната власт - 23.5 на сто, като 14.6 % за сметка на осигурителятеля и 8.9 % за сметка на осигуреното лице. За самоосигуряващо се лице 19.5 %.

ДОО след 31.12.1959 г. - общ процент 15.5, като 8.8 % е за сметка на работодателя и 6.7 % е за сметка на осигуреното лице. За работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 (военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност), както и за следователите по Закона за съдебната власт - 18.5 на сто, като 11.8 % за сметка на осигурителятеля и 6.7 % за сметка на осигуреното лице. За самоосигуряващо се лице 14.5 %.

II. ДЗПО в УПФ - общ процент 5, като 2.8 % за сметка на работодателя и 2.2 % за сметка на осигуреното лице. За самоосигуряващо се лице 5 %.

III. Здравно осигуряване - общ процент 8, като 4.8 % е за сметка на работодателя и 3.2 % за сметка на осигуреното лице. За самоосигуряващо се лице 8 %.

IV. ГВРС - общ процент 0.1, като е изцяло за сметка на работодателя.

Търси в документи