Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
18-12-2009 11:53
Увеличаване на глобите за работодатели, които не плащат здравни вноски

Депутатите увеличиха драстично глобите за работодатели, които не плащат здравни вноски за служителите си. Те стават от 2 000 до 4 000 лв. (сега глобата е от 1000 до 2000 лв.) за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица от 4 000 до 8 000 лв. За повторно нарушение глобата ще стига до 15 000 лв. А самоосигуряващо се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца, ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с 1000 до 3000 лв.

При невнасяне за здравно осигуряване три месеца за период от 36 месеца, ще се губят осигурителните права. Това се предвиждат също в промените в Закона за здравното осигуряване, а за да се върне в системата лишеният от осигурителни права ще трябва да плати всички дължими вноски през последните 36 месеца.

Източник: Още по темата четете на Дневник.bg
Търси в документи