Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
12-11-2009 11:00
Новият бюджет в подкрепа на интересите на бизнеса и хората с високи доходи
Това стана ясно на пресконференцията на Икономическия институт на БАН за бюджет 2010. По думите на Христосков намаляването на осигурителната тежест няма да спаси работни места, а дори ще намали приходите в пенсионната система и ще остави без подкрепа възрастните хора. Така предложението на бившия управител на НОИ за решението на проблема е да се отмени плоският данък поне през 2010 г., като се въведат 2 прогресивни ставки, като например 10-20% или 10-15%.


Икономистите на БАН разкритикуваха и други постановки в проектобюджета като планираното финансиране за общините, част от заложените макроикономически показатели, свитото правителствено потребление и др. Според тях правителството подценява оживлението в страните, които са основни търговски партньори на България, а с тях преките чуждестранни инвестиции и дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Професор Гарабед Минасян, който е бивш член на управителния съвет на БНБ, се обяви против предпазливите прогнози на правителството и разкритикува идеята за по-активно управление на фискалния резерв.

Търси в документи