Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
14-11-2009 10:53
По-кратък срок за връщане на ДДС
Така срокът, в който търговците могат да си прихващат ДДС от продажбите, да стане 2 месеца вместо сегашните 3, а проверките преди ревизия и възстановяване да продължават максимум 30 дни, вместо 45. 

Това означава, че фирмите ще могат да си получат данъка на третия месец  след плащането му вместо сегашната практика, която ги караше да чакат четири месеца и половина.

 

Търси в документи