Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
05-06-2009 15:38
НОВ СВЕТОВЕН ПРОЕКТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАЕТОСТ

ТРИМОНИУМ въвежда нова система за представяне на своите кандидти.

В продължение на политиката на компанията за все по-мащабно обслужване на своите клиенти, компанията интегрира в своята електронна система допълнителна услуга - заснемане на видео интервю.Предимствата на тази нова услуга се състои най-вече в това, че благодарение на нея, кандидатите могат да участват на неограничен брой интервюта пред работодатели от цял свят. Компанията вече предлага в електронния си пакет, достъп на работодателите до видео база данни със свои клиенти.

На 10-ти декември 2008 година стартира Световният проект наречен "Намери своята работа"! Проектът е дело на екип от специалисти в международните трудово-правни отношения и съчетава в себе си знанията, уменията и не на последно място - финансовите ресурси на компании, базирани в цял свят. Целта на проекта е - да администрира и управлява човешки ресурси от и за цял свят. Продуктът елиминира на практика каквито и да са ограничения във време и пространство, както и съществуващите географски граници, прилагайки разнообразни международни стандарти. Проектът "Намери своята работа" обединява в себе си всички съществуващи правила и законови рамки, документно осигуряване, като правителствени формуляри, бланки, закони, правни норми и др. Системата е изцяло електронно базирана, счетала в себе си всички иновации съществуващи в световното интернет пространство и технологични постижения от цял свят. Най-общо казано - "Намери своята работа" позволява на хора от цял свят да намерят своето професионално развитие и реализация навсякъде по света.

Източник: "Take Your Job"

Търси в документи