Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
04-06-2009 15:30
Дания премахва ограниченията на пазара на труда за българи и румънци

Ограниченията за български и румънски работници в Дания ще бъдат премахнати от 1 май 2009 год.

От тази дата гражданите на тези две страни ще могат да работят в страната, без да имат нужда от разрешение, при равни условия с датските поданици и гражданите на другите страни от Европейския съюз. След тази дата всички български и румънски граждани ще могат напълно свободното да избират Дания, като място за реализация на своите професионални умения и стремежи за кариерно развитие. През последните години Дания се радва на международно признание като икономически ролеви модел. Икономическият растеж и ниските нива на безработица привличат все повече вниманието на Европа. По този повод датското правителство предприе политика на адмириране на работната сила от чужбина. Дания разполага с уникален работен пазар, който се характеризира с организация на работодателите и синдикати, които поемат заедно отговорност по въпроси, които в други държави се регулират със закон. Тази роля на страните на пазара на труда осигурява регулирани условия на работа, високи заплати и добра работна среда. Чуждестранните работници и компании могат също да се регистрират като членове в тези датски организации. Условията на заплащане и заетост в Дания са едни и същи за местни и за чуждестранни служители - чуждестранни служители не се назначават на второстепенни работни места. Освен това има и други привилегии. Например само след три месеца чуждестранните работници получават датска национална здравна карта, което означава, че вие можете да отидете безплатно на лекар. При отварянето на трудовия пазар в Дания за новите членове на ЕС страната не прави компромис с добрите условия на работа. Отличната работна среда се дължи на непрекъснатата работа на правителството на Дания върху нови инициативи за превръщането на пазара на труда в по-привлекателен за чужденците, които идват в Дания.

Търси в документи