Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
28-12-2015 11:27
Обявен е приемът по схемата за внедряване на иновации

Обявен е приемът по схемата за внедряване на иновации

На 23 Декември Министерството на икономиката обяви началото на приема на проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“


Чрез схемата ще се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Могат да кандидатстват фирми с поне три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015). Проектите трябва да се реализират в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Крайният срок за кандидатстване е 04 април 2016 г.

Търси в документи