Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
27-11-2014 22:41
Шест съществени дейности, които трябва да се знаят преди стартирането на бизнес начинание

Голяма част от клиентите на МИЛАДО са фирми, стартиращи своята дейност.  В началото често ни се налага да им съдействаме и консултираме по повод първоначалните трудности на започването на бизнеса им – като например как да получат необходимите им разрешителни за дейността им.

Все още ни ентусиазира когато показваш пътя на хора дръзнали да опитат да имат свои бизнес в България . Вероятно за този тип хора би било интересно да прочетат и нашия списък с Шест съществени дейности, които трябва да се знаят преди стартирането на  бизнес начинание.

1. Не подценявайте бизнес плана

Ако не търсите първоначално финансиране, вероятно ще се изкушите да пренебрегнете писането на официален бизнес план. Въпреки това, да напишете на хартия бъдещата си визия относно очакваните печалби, прогнози за развитието и каква ще бъде маркетинговата стратегия е особено добър начин за избистрянето на пътя, по който ще се движите занапред. Цялото планиране трябва да се съсредоточи върху два основни въпроса: Каква пазарна потребност задоволява продуктът ми, и при какъв обем на продажбите мога да реализирам печалба? По отношение на втория въпрос един добър счетоводител със сигурност би бил от полза.

В допълнение, не пропускайте да обмислите каква стратегия на излизане от пазара евентуално бихте приложили. Искате ли децата ви да наследят фирмата с нейните активи и пасиви? Или пък по-скоро бихте продали бизнеса си на някой инвеститор? Много е важно да обмислите тези въпроси още от началото, за да изградите по правилен начин организацията си (от правна гледна точка). Ако крайната цел е един ден да продадете компанията си и да се отдадете на почивка, то през целия период на развитието й е важно да ползвате услугите на добра счетоводна къща – защото така ще оправдаете исканата цена пред евентуалните инвеститори.

 2. Избягвайте да се водите изцяло от миналия си опит.

 Много предприемачи правят подобна грешка. Например, ако един човек дълги години работи като главен счетоводител на някое голямо държавно предприятие, вероятно един ден би събрал достатъчно смелост да създаде собствена фирма за счетоводни услуги. Всъщност, смелост не е точната дума. Той би добил самочувствието, че дългогодишният му опит би му помогнал в новото начинание.

Но това е илюзия. Пазарът и бизнес средата са като живи същества – те постоянно се променят. Разчитайки изцяло на миналия си опит и натрупан авторитет, вие пропускате да забележите, че средата се променя – а с нея технологиите, законодателството и бизнес практиките. Ето защо трябва да бъдете насочени към новото, а не към миналото.

3. Не наемайте приятели.

Много хора правят тази грешка – основният им мотив е, че познават хората, с които ще работят и това би било от полза. Това е много погрешно – и би довело до множество трудни ситуации в бизнеса. Защо е така?

Първо, успехът създава завист у приятелите. Това е нормално – но е вредно за работната атмосфера. Също така евентуалното уволнение на приятел е емоционален проблем, който пречи на обективните решения. И, трето, клиентите Ви биха желали служителите на фирмата ви да бъдат назначени благодарение на личните си качества, а не на основание лични контакти. Вие лично бихте ли поверили счетоводството си на човек, назначен в счетоводната кантора единствено защото е приятел на управителя?

               4.Не се развивайте без план

Точно както при изготвянето на бизнес плана е много важно да се мисли за всяка нова инициатива, която желаете да започнете. Когато сте въодушевени от нова идея, лесно можете да се отдадете на изкушението да я осъществите чрез импровизация. Но това е рисковано, защото може да изгубите фокуса си върху основните задачи. Да се движите постоянно напред е от решаващо значение за всеки стартиращ бизнес и постоянното превключване към нови и нови идеи може да възпрепятства напредъка.

Не е възможно да реализирате всяка идея – никой не разполага с нужните ресурси за това. Всяка нова идея трябва да се вписва в общата цел и визия на вашата фирма. Смисълът на изготвянето на план е именно в това – как да се случат различните неща, и по какъв начин всяко едно от тях води към крайната цел.

               5. Не попадайте в капана на по-ниските цени

В началото на дейността си много предприятия усещат силно натиска на конкуренцията си, и поради тази причина решават да се борят с ниски цени. Но докато намирането на нови клиенти е важно, то привличането им чрез поддържане на нереално ниски цени ще доведе до загуби и отпадането от пазара. Всеки един счетоводител  би могъл да изготви анализ на това коя е най-ниската цена, на която можете да продавате продуктите си без да реализирате загуби.

В крайна сметка, в дългосрочен план винаги е за предпочитане да се фокусирате върху това как да дадете повече стойност на клиентите си на съществуващите пазарни цени, а не просто да предложите същия продукт на по-ниска цена.

              6. Не се страхувайте да се провалите

Най-голямата пречка за успеха е страхът от това да се провалите. Като цяло, колкото и банално да звучи, няма как да успеете без да опитате. Ако все пак се страхувате от неуспеха, една добра мисловна нагласа е: колкото по-често се проваляте, толкова по-близо сте да откриете това, което работи.

Търси в документи