Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
06-02-2014 21:24
Променя се бележката за изплатени суми заради затруднения при попълването й

Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ), която платци на доходи издават на физически лица е променена и може да бъде изтеглена от сайта на НАП.  Това се случва заради зачестили въпроси от клиенти за това дали на редове 1 и 4 от документа трябва да се вписва брутния размер на дохода или сумата след приспадане на нормативно признатите разходи.

От формуляра преди промяната не ставаше достатъчно ясно, че на тези редове трябва да се посочи брутната сума, а не тази, която вече е намалена с нормативните разходи. От екипа на НАП се извиняват за неудобството на платците на доходи и гражданите, които са получили служебни бележки с неточна информация.

От приходната агенция препоръчват служебните бележки, в които в редове 1 и 4 е посочена сума, намалена с нормативно признатите разходи да бъдат преиздадени с правилните стойности. От там ще уведомят в близките 5 дни физическите лица, които вече са подали данъчни декларации и данните в тях са неточни по посочените причини. По данни на НАП става дума за около 1500 души, които вече са подали декларацията си за доходите. От приходното ведомство са изпратили новия образец на служебната бележка и на всички фирми, които изплащат доходи, различни от трудови.

На гражданите, които искат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне за ранно деклариране и плащане до 10 февруари и имат неточности във формуляра могат да подадат коригираща декларация, респ. да бъде представена нова служебна бележка без да губят правото на отстъпка.

Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.)  няма необходимост да бъдат преиздавани.

Въпроси, свързани със съдържанието на служебните бележки и попълването на данъчните декларации клиентите на НАП могат да задават на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Нов образец на "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ"

Нов образец на "Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ"

Търси в документи