Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
19-04-2013 10:10
Вече може да се тества е-услугата за подаване на данни от доставчиците и получателите на течни горива

От 18.04.2013 г. доставчиците на течни горива могат да тестват новата е-услуга за подаване на електронни данни чрез интернет сайта на НАП, която ще бъде пусната в експлоатация от началото на май. До 25 април 2013 г. доставчиците ще могат пилотно да подават електронни данни от доставчик и електронни данни от получател във връзка с изграждане на информационна система „Контрол на горивата“ по изискване на чл.118, ал.10 от ЗДДС.

За да се подават посочените електронни документи, е необходимо да се регистрира електронен подпис в секция „Електронни услуги” на портала на НАП чрез подаване на Заявление за ползване на електронните услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице. За услугата „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС” трябва да се потвърди нивото на достъп (пълен/ частичен) до информацията по предоставяната услуга.
Регистрираните подписи ще могат да се използват и след старта на реалната експлоатация на системата от 01. 05. 2013г.
Достъпът до услугата „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС” за пилотното подаване на данни се осъществява през портала за електронни услуги на НАП в секция „Тестови услуги” чрез вход в системата.
За още коментари и при възникнали промени, доставчиците на горива могат да уведомяват НАП на е-мейл адрес iskg@nra.bg.

От днес доставчиците на течни горива могат да тестват новата е-услуга за подаване на електронни данни чрез интернет сайта на НАП, която ще бъде пусната в експлоатация от началото на май. До 25 април 2013 г. доставчиците ще могат пилотно да подават електронни данни от доставчик и електронни данни от получател във връзка с изграждане на информационна система „Контрол на горивата“ по изискване на чл.118, ал.10 от ЗДДС.

За да се подават посочените електронни документи, е необходимо да се регистрира електронен подпис в секция „Електронни услуги” на портала на НАП чрез подаване на Заявление за ползване на електронните услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице. За услугата „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС” трябва да се потвърди нивото на достъп (пълен/ частичен) до информацията по предоставяната услуга.

Регистрираните подписи ще могат да се използват и след старта на реалната експлоатация на системата от 01. 05. 2013г.

Източник: НАП
Търси в документи