Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
03-02-2011 17:10
Пада таванът на обезщетението за безработица

Периодът, който служи за определяне размера на обезщетението за безработица, става 18 месеца. Премахва се максималният размер на обезщетенията за безработица и се създава възможност за прихващане от отпуснато парично обезщетение за безработица на дължими суми, които подлежат на възстановяване. Това е записано в променените от министрите вчера текстове от наредби, свързани с последните промени в Кодекса за социално осигуряване. След промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица началната дата за изплащане на обезщетението вече ще се обвързва с конкретен срок - до 7 дни за регистрация на безработния в Агенцията по заетостта.

Според промените на 18 месеца се увеличава срокът за изчисляване на паричното обезщетение за бременност и раждане. В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са посочени изискванията за осигурителен стаж и възрастта за придобиване право на пенсия в общия случай и се променят възможностите за купуване на трудов стаж. С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина се въвеждат отделни минимални размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се.

Търси в документи