Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
03-02-2011 17:06
Голяма част от българите няма да довнасят данък по декларациите си за 2010 г.
През 2011 г. година голяма част от българите няма довнасят данък по годишните си данъчни декларации за 2010 г. Това е така, защото авансово удържаният им през миналата година плосък данък в размер на 10% ще е равен на общо дължимия данък за 2010 г. (също 10%), обясняват от Националната агенция по приходите.

 Срокът за подаване на годишните данъчни декларации през 2010 г. е 2 май 2011 г. Формулярите могат да се подадат по интернет, с електронен подпис, чрез пощата с обратна разписка, или на място в офис на Националната агенция за приходите, посочват още данъчното ведомство. 

Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати онлайн, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП, но не по-късно от 2 май 2011 г. От приходната агенция предупреждават, че при  плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета.

Източник: НАП
Търси в документи