Choose a Language:
ДОКУМЕНТИ
Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС

пълна информация

Закон за изменение и допълнение на ЗДДС в сила от 01.01.2011 г.

пълна информация

Закон за Данък върху добавената стоиност (в сила от 01.01.2010 г.)

пълна информация

Закон за данъка върху добавената стоиност -2009г

пълна информация

Указание №24-00-6/29.04.2009 г. относно прилагането на ЗДДС във връзка с изменение в Закона за Министерство на вътрешните работи обн. ДВ, бр. 69 от 2008 г.

пълна информация

Указание №91-00-152/06.04.2009 г. относно: признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС

пълна информация

Страници:
Търси в документи