Choose a Language:
ДОКУМЕНТИ
Указание №24-00-6/29.04.2009 г. относно прилагането на ЗДДС във връзка с изменение в Закона за Министерство на вътрешните работи обн. ДВ, бр. 69 от 2008 г.

пълна информация

Указание №91-00-152/06.04.2009 г. относно: признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС

пълна информация

Указание №06-00-3/14.05.2009 г. относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

пълна информация

Указание №91-00-241/04.06.09 относно: правна регламентация на вътреобщностното придобиване /ВОП/ по чл. 13 и ал. 6 от ЗДДС

пълна информация

Указание №24-00-9/30.06.2009 г. относно прилагането на чл. 177 от ЗДДС (възникване на задължение за едно регистрирано лице да заплати задължението за ДДС на друго регистрирано лице)

пълна информация

Платец на ДДС при извършване на облагаеми доставки на услуги свързани с недвижим имот

пълна информация

Страници:
Търси в документи