Choose a Language:
ДОКУМЕНТИ
Ваучери за храна

пълна информация

Годишна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

пълна информация

Декларация по чл.88, ал.1 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски

пълна информация

Годишна декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта

пълна информация

Декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби

пълна информация

Декларация за данъка върху хазартна дейност с хазартни съоръжения по чл. 246 от ЗКПО

пълна информация

Страници:
Търси в документи