Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
КОНТАКТ

Вижте

АДРЕС НА ОФИСА: СОФИЯ, УЛ. ТУНДЖА 3 АП.3 ЕТ.1

Общи данни

МИЛАДО ОДИТ ООД
гр. София, ул. Тунджа, № 3, партер, ап.3
ЕИК 201384755
ДДС № BG201384755
IBAN BG78PIRB91701603501041
при Пиреос  Банк АД
BIC PIRBBGSF

УПРАВИТЕЛИ:
1. Цветомила Найденова
2. Галина Михайлова 
заедно и поотделно

Тел. за контакти 02/ 851 24 06,
Факс 02 / 851 24 06
GSM: 0878 770 173

ОНЛАЙН ПОМОЩНИК

Своитe въпроси може да задавате, като попълните карето по-долу. Ще получите отговор до 1 ден след изпращането на въпроса.

Име и фамилия *:
E-mail *:
Телефони за връзка *:
Съобщение *:
Въведи генерирания код:
 
* задължителни полета
   
Търси в документи