Choose a Language:
ЦЕНИ

Цени на счетоводни услуги

НАШЕТО СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ФИРМИ

При сключване на абонамент за счетоводни услуги

1.  Изготвяне на бизнес план за вашата дейност , разяснение на всички дейности по стартирането на вашето бизнес начинание. / Шест съществени дейности, които трябва да се знаят преди стартирането на бизнес начинание /
2. Промоционална цена / намаление от 50% до 100 % / за първите месеци на старта на вашия бизнес.
3.  Изготвяне на месечни и годишен финансов отчет - безплатно
4.  При желание за регистрация по ДДС – безплатна регистрация

ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВА ФИРМА :

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване за 1 година  
Изготвяне на необходимите документи за регистрация на ООД или ЕООД .

За да получите конкретен отговор, посетете нашия офис - ул. Тунджа №3 ап.3 - до Пирогов

тел. за въпроси и контакт :  02/851 24 06 , 0878 770 172

 • Какви са основните счетоводни услуги, които ще получите, когато изберете счетоводна къща МИЛАДО  за Ваш партньор в бизнеса?

-Консултиране в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи дейността клиента;
-партньор които ще защитава интересите ви по всяко време
-Обработка на първичните счетоводни документи, водене на регистри,

-Цялостна грижа за месечно изготвяне на Труд и работна заплата  

-Ще ви помогнем да следите вземанията и задълженията си и да анализирате клиентите/доставчиците си и да работите с тези от тях, които плащат редовно.
-Текущо предоставяне на отчет за приходите и разходите даващ информация за рентабилността на фирмата Ви. Изготвяне на Баланс даващ информация за финансовата позиция на фирмата.

Колко струва счетоводното обслужване при нас?

Ако сега стартирате ваш бизнес, то ние ще предоставим един месец безплатно счетоводно обслужване, за да можем заедно да разберем какви са спецификите на вашият бизнес и да договорим справедлива цена.

Не работим с фиксирани цени, защото се съобразяваме със спецификите на всеки клиент. Затова Ви предлагаме първият месец при нас да е БЕЗПЛАТЕН за Вас.

Ако пък вече имате действащ бизнес и вече ползвате счетоводни услуги, то ние ще се съобразим с разхода, който имате до момента за счетоводство. 

Труд и работна заплата

Цялостно обслужване при обработка на ТРЗ  включва:

    - консултация във връзка с формата на наемане на персонала
-
оформяне на пълни трудови досиета на персонала
изготвяне на ведомост и фишове за работни заплати
-
подготовка на платежни за осигуровки, данъци и изплащане заплати на служителите с възможност за автоматично обработване през on-line банкиране
-
регистриране на предоставените болнични листове в НОИ
-
подаване на декларации, документи и данни свързани с задължителното осигуряване-изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения- попълване и заверка на осигурителни книжки в НОИ
сътрудничество при проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда

Комплексното обслужване включва:

 • Поемане на ангажимент към клиента;
 • Консултиране в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи дейността клиента;
 • Обработка на първичните счетоводни документи, водене на регистри,
 • Изготвяне на изготвяне на необходимите справки и отчети,
 • ТРЗ обслужване на осигурените лица;
 • Изготвянето на месечна справка-декларация и дневници по ДДС /за регистрираните лица/;
 • Изготвяне на интрастат декларации;
 • Годишен счетоводен отчет, изготвяне;
 • Данъчна защита на извършената счетоводна работa.

Цената на услугата зависи от няколко основни характеристики:

 • Брой документи на месец или счетоводни записи - включва всяко счетоводно осчетоводяване, документиращо стопански операции фактури/приходни,разходни/, ПКО,РКО, банкови транзакции, начисления на заплати и др.
 • Вид дейност – услуги, търговия, търговия и услуги, производство
 • Регистрация по ЗДДС
 • Внос, Износ, ВОП, ВОД
 • Брой на персонала
 • Наличие и брой на банкови сметки-левови и валутни
 • Брой дълготрайни активи


Търси в документи