Choose a Language:
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ТАКА, ЧЕ ДА ЗАБРАВИТЕ СВОИТЕ СЧЕТОВОДНИ ГРИЖИ И ПРОБЛЕМИ.

Дейностите на фирмата е извършване на счетоводни услуги на малки, средни и големи фирми с разнообразен предмет на дейност, като организираме тяхната финансово-счетоводната дейност. На първо място нашата компания предлага индивидуален подход към всеки клиент. Обръщаме специално внимание, на всеки който ползва нашите услуги. Смятаме, че счетоводното обслужване предлагано от нас е на много високо ниво, но въпреки това не спираме да се стремим към по-качествени и евтини услуги. Стараем се да запазим справедливи цени, за да може да привлечем все повече клиенти, които разбира се да останат доволни от предлаганите услуги.

Предлагаме разнообразни индивидуални услуги, както и такива в пакет.

Стандартния пакет от счетоводни услуги включва:

- ежемесечна обработка на документи,
- ежемесечно информиране на управителя за основните показатели отразяващи състоянието на фирмата,
- по избор предоставяне на допълнителна информация,
- изготвяне на необходими документи отнасящи се до НАП, НОИ, НСИ и други институции включително и частни,
- изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП
- изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори
- необходими контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции,
- подаване на документи в гореизброените институции (фирмата ни непрекъснато усъвършенства дейността си и за по-голяма ефективност използва електронен подпис)
- изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ
- годишно счетоводно приключване
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация
- провеждане на ревизии
- данъчна защита и консултации
- обслужване на клиенти по системата Интрастат
- други


Чрез вътрешния финансов контрол се проверява достоверността на водената счетоводна отчетност в предприятието. Проследяват счетоводните операции, изготвянето на сводиращите документи и декларации, спазването на националното законодателство и достоверността на изготвените годишни финансови отчети.

Освен стандартните услуги предлагаме като допълнение и:
- посещения на клиенти,
- финансово-счетоводен анализ
- изготвяне на статистически форми
- обслужване на банкови сметки
- еднократни услуги.
- и други

Основен фактор за правилното текущо осчетоводяване и избягване на евентуални пропуски и грешки чрез стриктно спазване на нормативната база, е добрата подготовка на счетоводния персонал.

Търси в документи