Choose a Language:
МАРКЕТИНГОВ ОДИТ

Маркетинговият одит представлява оценка на отделните функции във фирмата.
Маркетинговият одит е систематично, критично и безпристрастно обективно изследване на фирмената маркетингова позиция.
Обичайният поръчител на маркетинговия одит е "топ мениджмънта" на фирмата.

Провеждане на маркетинговия одит

 • Дейности преди одитирането
  • Планиране на одита
 • Процес на одитиране
  • Събиране на информация: вътрешна и външна
  • Анализиране на информацията оценка и обобщение
  • Формулиране на препоръки
 • Дейности след одитиране
  • План за изпълнение
  • Синхронизиране на дейностите

Обхват на маркетинговия одит

 • За отрасъла
  • Характеристика на отрасъла
  • Тенденции
  • Позиция на фирмата на пазара
 • За фирмата
  • Характеристика на фирмата
  • История
  • Цели
  • Настоящи силни и слаби страни
 • За пазара
  • Структура
  • Сегментиране на пазара от гледна точка на фирмата
  • Пазарни ниши заети и идентифицирани от фирмата
  • Способност на фирмата да влияе върху пазара
  • Конкуренти
 • За продукта
 • За дистрибуцията
 • За промоцията
 • За цените

За целите на управленския одит горепосочения обхват на маркетинговия такъв следва да се разшири със следните сектори

 

Търси в документи