Choose a Language:
ПРАВНО-ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Данъчната защита, предлагана от Миладо ООД, включва:

- Административно и съдебно обжалване на данъчно-ревизионни актове;
- Административно и съдебно обжалване на данъчни актове или връщане на недължимо платени данъчни вземания, такси подлежащи на възстановяване на друго основание;
- Административно и съдебно обжалване на съобщения;
- Административно и съдебно обжалване на откази на данъчната администрация;
- Разработване на обяснения и мотивирани възражения в хода на ревизия или насрещна проверка за минали данъчни периоди.

Търси в документи