Choose a Language:
ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Правните консултации включват:

 • Изготвяне на всички видове договори;
 • Правна помощ по предстоящи, текущи и сключени сделки;
 • Становища по възникнали правни проблеми;
 • Справки и мнения по действащото гражданско и търговско законодателство;
 • Правна защита и процесуално представителство по граждански и търговски спорове;
 • Други консултации и правно представителство.

Миладо ООД извършва правни услуги и консултации по:

 • закон за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ, ЗС;
 • закон за възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове, ателиета;
 • закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;
 • закон за кооперациите;
 • закон за отчуждаване на едрата градска покрита собственост;
 • закон за национализация на частни индустриални и минни предприятия;
 • закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
 • закон за стопанисване и ползване на земеделски земи.
Търси в документи