Choose a Language:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Управлението на човешки ресурси включва:

- Проектиране и внедряване на системи за управление на човешки ресурси;
- Проектиране и внедряване на система за заплати в публичния и частния сектор;
- Проектиране и внедряване на организационни и управленски структури в публичния и частния сектор;
- Анализ и изработване на длъжностни характеристики и длъжностни инструкции;
- Разработване на колективен трудов договор;
- Анализ и консултации по управление на човешки ресурс, включително и управление на заплатите.

Търси в документи