Choose a Language:
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Ние ще оценим Вашето предприятие бързо и достоверно.

Миладо ООД извършва следните експертни оценки:

- Оценка на стойността на цяло предприятие;
- Оценка на машини и съоръжения;
- Оценка на недвижими имоти;
- Оценка на интелектуална собственост;
- Оценка върху въздействието на околната страна;
- Оценка на себестойността на услугите и произвежданите продукти.

Търси в документи