Choose a Language:
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Защо да изберете абонаментни счетоводни услуги?

При сключване на договор с нас за абонаментно счетоводно обслужване Вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергията и знанията си към управлението на Вашата фирма .

Ние ще Ви осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес .

Когато счетоводното обслужване на Вашата дейност е поверено на Счетоводна кантора, предприятие, специализирало се в тази област вие ще спестите най-вече финансов ресурс за:

• Възнаграждения, социални осигуровки и професионална квалификация на счетоводен персонал
• Поддържане на работно място, снабдено с легален софтуер и годишен абонамент за периодика
• Канцеларски, телефонни, транспортни и други текущи разходи


С МИЛАДО ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

І.Сключвайки договор с нас за абонаментно счетоводно обслужване Вие ще :

- намалите своите разходи ,
- ще спестите много от ценното си време и
- ще насочите енергията и знанията си към управлението на Вашата фирма.

Ние ще Ви осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес. Когато счетоводното обслужване на Вашата дейност е поверено на Счетоводна кантора, предприятие, специализирало се в тази област вие ще спестите най-вече финансов ресурс за:

- Възнаграждения, социални осигуровки и професионална квалификация на счетоводен персонал.
- Поддържане на работно място, снабдено с легален софтуер и годишен абонамент.
- Канцеларски, телефонни, транспортни и други текущи разходи.

ІІ.Получавате идеи как да оптимизирате данъчното облагане в конкретния случай.

ІІІ.Получавате професионално независимо експертно мнение.

- Ако имате някаква идея за данъчно оптимизиране, нашето независимо становище ще "провери" дали  е разумна и приложима
- Възползвате се от богатия многообразен опит, който одиторската и консултантската ни практика има.

Доверете се на нашият 23 годишен опит, професионализъм и иновативен подход.


Търси в документи