Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
ЗАЩО НИЕ

Защо да изберете абонаментни счетоводни услуги? 

  • Чрез сключване на договор с нас за абонаментно счетоводно обслужване Вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергията и знанията си към управлението на Вашата фирма .

  • Ние ще Ви осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес.
  • Когато счетоводното обслужване на Вашата дейност е поверено на Счетоводна кантора, предприятие, специализирало се в тази област вие ще спестите най-вече финансов ресурс за:
  1. Възнаграждения, социални осигуровки и професионална квалификация на счетоводен персонал 
  2. Поддържане на работно място, снабдено с легален софтуер и годишен абонамент за периодика 
  3. Канцеларски, телефонни, транспортни и други текущи разходи

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения. Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения. Това изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона и да сте гъвкави при планирането на вашата дейност. Ние не се страхуваме от новостите и промените, а с постоянното си усъвършенстване и желание да предложим висококачествено юридическо обслужване задоволяваме напълно интересите на нашите клиенти. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност съпровождат ежедневно нашата работа.

Доверете се на нашия 12 годишен опит , професионализъм и иновативен подход.

Търси в документи