Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Миладо ООД има и отдел за недвижими имоти .

  • Ние предламе на своите клиенти офиси , къщи и апаратаменти в престижни райони .
  • Съдействаме за намирането на имоти под наем и за закупуване в предпочитаните от клиента район .
  • Изготвяме договорите необходими за наемането или покупката на имота.
Търси в документи