Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
СЪДРУЖНИЦИ И СЪТРУДНИЦИ

Кратки данни за съдружници и сътрудниците
Compilation_4_Publishing.png

СЪДРУЖНИЦИ : 

Cvety_1.jpg 
 
Цветомила Стоименова Найденова– 
  мениджър - икономист 
  Висше икономическо образование в УНСС - гр. София:
  Специалност - "Счетоводство и контрол” - 2004 г.;
  Специалност “Мениджмънт” - 1995 г. 
  тел. 0878 770 171,  02 851 24 06  

  DSCN1404-2_1.jpg  

  
Тодорка Веселинова Найденова– юрист
  Висше юридическо образование в СУ “Кл.  Охридски“
  Специалност -"Право" - 1973г 
  тел. 0878 467 888 ,  02 952 48 12   
gali_1.jpg
 
Галина Михайлова Маринова -  Главен счетоводител
Висше икономическо образование във ВИНС - гр. Варна
Специалност “Счетоводоство и контрол”
тел. 0878 770 173 ,  02 851 24 06 
CЪТРУДНИЦИ :

DSCN1393.jpg 
 Диана Кремчева Дилова - Главен счетоводител ТРЗ 
 Висше икономическо образование в УНСС - гр. София
 Специалност - “Счетоводоство и контрол” - 2000 г.
 тел. 0878 770 172 ,  02 851 24 06 

 DSCN1371.jpg  
 Роза Иванова Георгиева - счетоводител 
 Висше икономическо образование в СА Д.А.Ценов
 Специалност - “Счетоводоство и контрол” 2000 г  
 тел. 0878 770 172 ,  02 851 24 06                                          
                                                  
DSCN1374.jpg 
 Десислава Илиева Борисова - счетоводител 
 Висше икономическо образование в УНСС - гр. София
 Специалност - “Счетоводоство и контрол” - 2004 г.
 тел. 0878 770 172 ,  02 851 24 06 
DSCN1383.jpg

 
 Катя Иванова Иванова- счетоводител
 Више икономическо образование 
 Нов български университет  - 2009 г
 специалност - Икономика
  тел. 0878 770 172 , 02 851 24 06 


                  
               
DSCN1426_1.JPG

Петранка Матеева Стоикова - секретар и куриер 
Висше  образование  по информатика в УНСС - гр. София
Специалност - “ Информатика ” - 1997 г   

        ПРАВЕН ОТДЕЛ :

  Pravni_uslugi_1.jpg 

НИКОЛАЙ ГЕНАДИЕВ
-АДВОКАТ

И

ТОДОРКА НАЙДЕНОВА - ЮРИСТКОНСУЛТ

тел. 0878 467 888, 02 851 24 06

Търси в документи